Thúc đẩy việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo đúng tiến độ
Thứ trưởng Trần Duy Đông làm việc với các nhà thầu xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Ảnh: MPI

Việc xây dựng NIC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đánh dẫu nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan để tạo dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy hoạt động kết nối giữa các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là dấu mốc quan trọng trong việc hình thành, phát triển của NIC. Đây sẽ là nơi hội tụ của các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm; nơi đặt văn phòng của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và trên thế giới; nơi làm việc của các chuyên gia, nhà khoa học.

Đây cũng là nơi cung cấp các cơ sở nghiên cứu, các không gian làm việc, thử nghiệm sản phẩm với điều kiện hạ tầng tốt nhất cho nghiên cứu phát triển các ý tưởng công nghệ theo chuẩn mực quốc tế, đưa các ý tưởng đổi mới sáng tạo vào hệ sinh thái đầy đủ, hỗ trợ thông qua các cơ chế thuận lợi, đặc thù, từ đó hoàn chỉnh, kết nối, thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Thúc đẩy việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo đúng tiến độ
Việc xây dựng NIC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đánh dẫu nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sau khi nghe, đại diện các đơn vị nhà thầu báo cáo, chia sẻ những vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất một số nội dung trong thời gian tới, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC báo cáo một số nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng NIC, Thứ trưởng Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn của đơn vị nhà thầu, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh tác động của Đại dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị các đơn vị nhà thầu bám sát các yêu cầu để xây dựng các hạng mục đảm bảo chất lượng hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Với vai trò tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô, trong những năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn trong và ngoài nước, tham vấn ý kiến của đơn vị tư vấn quốc tế và các cơ quan liên quan về việc tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng cho Việt Nam trong dài hạn.

Thúc đẩy việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo đúng tiến độ
Dự án đang được tích cực triển khai
Ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ba hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc thành lập NIC, là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Việc thành lập NIC là một bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của NIC, ngày 21/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với NIC./.

(Theo mpi.gov.vn)