(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 06, tháng 02 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. ĐINH THỊ KIM OANH

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

TS. NGUYỄN ĐỨC KIÊN

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế