Tính đến tháng 3/2023, theo Tổng cục Thuế, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 66.563 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 73,55% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.844 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.595 tỷ đồng, bằng 59,4% số tăng thu qua thanh, kiểm tra.

Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong tháng 3/2023 ước đạt 1.840 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối quý I ước thu được 10.153 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế ước tính đến cuối quý 1 là 145.674 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng 2; tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 24/3/2023 đã có trên 10.000 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công, vượt kế hoạch triển khai giai đoạn 1, với số lượng hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền là 1.796.510 hóa đơn.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 11.844 tỷ đồng
Tổng cục Thuế đã trình báo cáo Bộ Tài chính về thành lập Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu HĐĐT thuộc Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu HĐĐT và đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm; xây dựng hệ thống, ứng dụng và dữ liệu của Trung tâm cơ sở dữ liệu phân tích HĐĐT; đối chiếu dữ liệu HĐĐT với Tờ khai giá trị gia tăng cho 4 chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội (thực hiện thí điểm tại Hà Nội trước khi triển khai toàn quốc).

Về hoạt động của Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, theo Tổng cục Thuế, hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế. Tính đến cuối quý I đã có 285 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua Cổng với 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 15.919.953 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay đã có 49 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với tổng số thu lũy kế từ khi vận hành Cổng (21/03/2022) đến nay đạt trên 3.700 tỷ đồng (số thu trong năm 2023 là 1.852 tỷ đồng).

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong tháng 4 này và quý II/2023, Tổng cục Thuế sẽ tập trung tổ chức triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh xử lý khoanh nợ, xóa nợ, để giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tiến hành đánh giá, tổng kết triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (hoàn thành trong tháng 3); tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện thành công giai đoạn 2.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện Bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về HĐĐT. Nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT..., nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Cổng thông tin điện tử kết nối với các bộ, ngành liên quan, Văn phòng công chứng để chia sẻ dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Triển khai giải pháp Trụ cột 2 (nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD): tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD để báo cáo Bộ, trình cấp có thẩm quyền ban hành…/.