Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ.
Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ

Theo Quyết định, Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; do Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND TP. Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định, bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung TP. Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

Trước đó, vào cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2407 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Quy hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung (từ ngân sách nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm công nghệ thông tin lớn. Bên cạnh đó, xây dựng 2 - 3 khu công nghệ thông tin tập trung tại mỗi thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Cũng tại Quyết định số 2407, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tiêu chí khu công nghệ thông tin theo Nghị định 154 năm 2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của Quy hoạch để chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu công nghệ thông tin tập trung tại địa phương.

Theo Sách trắng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam 2020, tính đến cuối năm 2019, cả nước có 4 khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Nghị định 154 năm 2013 của Chính phủ, bao gồm: Công viên phần mềm Quang Trung (TP. Hồ Chí Minh), Công viên phần mềm Đà Nẵng, khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy-Hà Nội và Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội. Các khu công nghệ thông tin tập trung này có tổng số 887 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số 42.700 nhân lực công nghệ thông tin./.