TS. LÊ THÁI SƠN, ThS. HOÀNG ĐỨC THẮNG - Khoa Toán - Ứng dụng, Trường Đại học Sài Gòn

TS. NGUYỄN VĂN - Khoa Cơ sở - Cơ bản, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây