Theo Văn phòng Quốc hội, như dự kiến chương trình của Phiên họp thứ 57 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngay sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sắp cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa công khai kết quả bầu cử Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung như: dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cũng tại Phiên họp thứ 57, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo thỏa thuận cam kết và bảo lãnh của Chính phủ.

Cùng với cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021…/.