Theo thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội, mà Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành liên quan có giải pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng lũng đoạn thị trường chứng khoán

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Nam, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết đối với 13 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự tại Báo cáo số 187/BC-BDN, ngày 22/4/2022 của Ban Dân nguyện về công tác dân nguyện tháng 3/2022 của Quốc hội.

Cùng với đề nghị Ban Dân nguyện tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trả lời đầy đủ kiến nghị cử tri; tham mưu triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề theo đúng Kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó có các nội dung liên quan đến môn học Lịch sử ở cấp trung học phổ thông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Thanh tra Chính phủ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021 và Nghị quyết số 42/2021/QH15 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV về nội dung tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.../.