Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Ngọc Giàu, Trần Thiên Phúc,

Trần Quyết Thắng, Hồ Cao Trí, Nguyễn Khánh Ngọc Tuyền

Trường Đại học Thủ Dầu Một