Ngày 15/9/2022 tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) đồng tổ chức. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự và chủ trì Hội thảo.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Toàn cảnh Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Tham dự Hội thảo có bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNIDO); ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng với sự tham dự của hơn 200 đại biểu từ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 46 Ban Quản lý KCN, KKT và các doanh nghiệp phát triển hạ tầng, doanh nghiệp trong các KCN, KKT; các tổ chức quốc tế; các cơ quan báo chí, truyền thông đến dự và đưa tin.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ, các chuyên gia và chủ đầu tư hạ tầng KCN

Hội thảo Phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện” nhằm phổ biến đến các cơ quan quản lý nhà nước về KCN, KKT và các nhà đầu tư hạ tầng KCN, KKT các chính sách và giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam.

Với 403 KCN đang hoạt động tại Việt Nam, việc thúc đẩy phát triển KCN theo hướng sinh thái sẽ huy động nguồn lực lớn từ khu vực tư nhân cho các giải pháp công nghiệp xanh, đảm bảo an ninh năng lượng, đóng góp đáng kể vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thể hiện quyết tâm chính trị của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết phát triển bền vững.

Hội thảo tập trung vào hai nội dung chính:

Thứ nhất, chính sách và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng KCN sinh thái: Phổ biến những nội dung mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; các quy định về chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái và định hướng xây dựng dự thảo Thông tư.

Kinh nghiệm quốc tế trong chuyển đổi KCN sinh thái: Trường hợp điển hình từ chương trình KCN sinh thái toàn cầu; phát triển kinh tế tuần hoàn trong hoạt động công nghiệp gắn với mô hình KCN sinh thái; đề xuất chỉ số áp dụng cho chuyển đổi và giám sát, đánh giá KCN sinh thái; cơ hội tài chính xanh áp dụng cho doanh nghiệp, KCN sinh thái.

Thứ hai, chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái: Công cụ chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái; thực tiễn chuyển đổi sang KCN sinh thái tại Việt Nam.

Cần có các cơ chế, chính sách vượt trội để thúc đẩy phát triển KCN sinh thái

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Phát biểu tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong hơn 30 năm hình thành và phát triển, các KCN, KKT đã đóng vai trò to lớn trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có sự lớn mạnh về quy mô của nền kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu nhập, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới công nghệ, thúc đẩy hội nhập, cải thiện vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Song bên cạnh những đóng góp quan trọng đó, các KCN, KKT, cũng như toàn bộ nền kinh tế đất nước cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, việc phát triển KCN, KKT cần có những mô hình mới với các cơ chế chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu tư và tận dụng được cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Giám đốc dự án quốc gia “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”.

Tại Báo cáo tổng kết 30 năm phát triển KCN, KKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Chính phủ đồng ý, đến năm 2030 sẽ có từ 40% - 50% địa phương có kế hoạch chuyển đổi các KCN hiện hữu sang KCN sinh thái và 8% - 10% địa phương có định hướng xây dựng KCN sinh thái mới từ bước lập quy hoạch xây dựng và định hướng ngành, nghề thu hút đầu tư. Việc quan tâm xây dựng mới KCN sinh thái được thực hiện đồng thời với chuyển đổi KCN truyền thống sang KCN sinh thái.

"Đối với KCN và KKT, tinh thần khẩn trương và quyết liệt đẩy mạnh quá trình xanh hoá và phát triển bền vững đã được Đảng và Chính phủ cụ thể hoá thành những văn bản quan trọng. Đây có thể nói là quyết tâm chính trị rất lớn của Việt Nam.", Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định: “Thực tế bước đầu cho thấy, mô hình KCN sinh thái chỉ thực sự phát huy vai trò tích cực đối với với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia khi được nhân rộng trên cả nước, với các hỗ trợ về chính sách, công nghệ, tài chính, thông tin và cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan trong nước và các tổ chức quốc tế. Vì vậy, cần có thêm các hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của các bộ, ngành và hướng dẫn về kỹ thuật từ các chuyên gia trong nước, quốc tế, đặc biệt là đối với các mạng lưới cộng sinh công nghiệp và giải pháp kinh tế tuần hoàn. Ngoài ra, việc bổ sung chính sách ưu đãi về tài chính cho các KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái là cần thiết để khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện việc chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái. Đặc biệt, chuyển dịch KCN theo hướng xanh, bền vững muốn thành công cần phải có sự cam kết hỗ trợ về mặt tài chính/kỹ thuật thực sự từ các đối tác phát triển”.

Để KCN sinh thái được triển khai hiệu quả và toàn diện trên phạm vi cả nước, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn các đại biểu, chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước về KCN, KKT và nhà đầu tư hạ tầng KCN, KKT cần tích cực trao đổi, thảo luận một số nội dung mà Hội thảo đề cập, cụ thể như: Kinh nghiệm quốc tế, chính sách của các nước về xây dựng, huy động nguồn lực phát triển KCN sinh thái và bài học khuyến nghị với Việt Nam; các đề xuất để cụ thể hóa và tổ chức triển khai các quy định về KCN sinh thái tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; khuôn khổ luật pháp cần thiết để tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả của các KCN sinh thái tại Việt Nam; những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi các KCN truyền thống sang KCN sinh thái và vai trò của các cơ quan nhà nước trong quá trình này; cách thức triển khai có hiệu quả công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát; chế tài trong việc chuyển đổi và phát triển mới các KCN.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ những thành công mà các KCN và khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh đã đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển. Để các KCN và khu chế xuất của Thành phố phát triển toàn diện, bền vững, trong thời gian tới cần có những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tính toán chuyển đổi mô hình theo hướng hiệu quả hơn. Theo đó, Thành phố sẽ thí điểm xây dựng mới 1 KCN sinh thái ngay từ đầu, gắn với công nghiệp 4.0 trên cơ sở lợi thế, điều kiện và khả năng thực hiện. Trong giai đoạn hiện nay, Thành phố đang thí điểm chuyển đổi KCN Hiệp Phước thành KCN sinh thái theo Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái theo hướng tiếp cận từ chương trình KCN thái toàn cầu” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO tổ chức.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (hàng trên cùng, thứ hai từ phải sang trái) dự Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

UNIDO và SECO cam kết đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện UNIDO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng đại diện UNIDO tại Việt Nam đánh giá cao định hướng của Chính phủ Việt Nam về tăng trưởng xanh và bền vững, phát triển kinh tế theo chiều sâu, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường, trong đó có thể nói mô hình KCN sinh thái là một minh chứng cụ thể cho những định hướng chính sách đúng đắn này. UNIDO rất hân hạnh được đồng hành cùng với chính phủ Việt Nam trong những thập kỷ qua với nhiều hoạt động thúc đẩy công nghiệp hóa bền vững và giảm thiểu tác động tới môi trường.

Một trong những đóng góp của UNIDO cho các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), cụ thể là Phát triển Công nghiệp Bền vững và Toàn diện (SDG 9) là thông qua việc thúc đẩy triển khai mô hình KCN sinh thái. UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp triển khai Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”, với mô hình KCN được triển khai từ năm 2014 tại 3 KCN, giai đoạn 2 từ năm 2020 thêm 3 KCN và thu được các kết quả rất đáng khích lệ, chứng tỏ tính hiệu quả của mô hình KCN sinh thái.

Giải đoạn 2015-2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UNIDO, SECO và các nhà tài trợ khác triển khai thí điểm mô hình KCN sinh thái tại Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo đó, đã có trên 72 doanh nghiệp thực hiện hơn 900 giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 76 tỷ đồng/năm và huy động được khoảng 207 tỷ đồng từ khu vực tư nhân, cắt giảm được 32 Kilo tấn khí CO2 hằng năm, bước đầu đem lại hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong giai đoạn 2020-2023, Chính phủ Thuỵ Sỹ tiếp tục hỗ trợ 3 KCN tại TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đồng Nai chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái theo khung quốc tế, là tiền đề để nhân rộng mô hình này trên cả nước.

Việc tích hợp phát triển mô hình KCN sinh thái vào các chính sách của nhà nước như Nghị định 82/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế trước đây và Nghị định 35/2022 mới được ban hành là dấu mốc quan trọng về định hướng chính sách của Chính phủ Việt Nam cho việc chuyển đổi các KCN theo mô hình truyền thống sang mô hình KCN sinh thái. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ áp dụng công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến, các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, tái sử dụng, tái chế chất thải, cộng sinh công nghiệp tại các KCN tham gia dự án, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm điện, nước, nguyên nhiên liệu, hóa chất đầu vào và giảm chất thải, khí thải trong quá trình sản xuất”, bà Thanh Thảo khẳng định.

Tham dự và phát biểu tại Hội thảo, ông Werner Bardill, Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò quan trọng của khu vực tư nhân: Ở cấp độ KCN và doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy nhiều trường hợp tiên phong điển hình trong đầu tư và triển khai hoạt động liên quan đến áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn và hy vọng rằng ngày càng có nhiều KCN tại Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển đổi này, để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các KCN trong thời gian tới."

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Werner Bardill, Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Ông Werner Bardill cho biết thêm, Thuỵ Sĩ thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sĩ (SECO) cam kết đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững hướng tới một nền kinh tế xanh, trong đó KCN sinh thái là một mô hình đóng góp hiệu quả cho các mục tiêu đó.

Thụy Sĩ hy vọng mô hình KCN sinh thái sẽ lan toả và phổ biến tại Việt Nam, để thu hút ngày cành hiệu quả các nhà đầu tư có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”, ông Werner Bardill lạc quan.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Bà Sibylle Bachmann, Phó trưởng Đại diện Văn phòng hợp tác Thụy Sĩ tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Chia sẻ cảm nhận về những kết quả bước đầu mà KCN sinh thái đã đạt được trong thời gian qua, bà Sibylle Bachmann, Phó trưởng Đại diện Văn phòng hợp tác Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng các giải pháp về chính sách là điều kiện tiên quyết và Việt Nam đang làm tốt. Tuy nhiên, thách thức sắp tới là đưa các chính sách vào thực tiễn, đặc biệt là các giải pháp về công nghệ, sự cam kết đầu tư xanh của khu vực tư nhân, những tháo gỡ về mặt pháp lý đối với các vấn đề về kỹ thuật như: quản lý nước thải, năng lượng tái tạo... Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với UNIDO, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hy vọng mối quan hệ đó sẽ tiếp tục để cùng tìm ra những giải pháp hiệu quả cho việc phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam”.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Trần Quốc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trình bày nội dung chuyển đổi và xây dựng mới KCN sinh thái trong Nghị định số 35/2022/NĐ-CP và định hướng xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả

Ông Alessandro Flammini, Điều phối dự án UNIDO tại trụ sở chính trình bày kinh nghiệm quốc tế trong chuyển đổi KCN sinh thái: Trường hợp điển hình từ chương trình KCN sinh thái toàn cầu
Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Bà Nguyễn Trâm Anh, đại diện UNIDO trao đổi với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc về các nội dung liên quan đến công cụ chuyển đổi các KCN sinh thái tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Hội thảo “Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện” nằm trong khuôn khổ Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”. Dự án có tổng kinh phí là 1.821.800 USD, được triển khai thí điểm trong 3 năm (5/2020-5/2023) tại 5 tỉnh/thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng. Các KCN thí điểm được lựa chọn là: KCN Amata, KCN Deep C, KCN Hiệp Phước, KCN Trà Nóc 1&2, KCN Hòa Khánh. Ngoài ra, Dự án tiếp tục hỗ trợ phát triển các giải pháp Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) và cơ hội cộng sinh công nghiệp ở cấp độ doanh nghiệp và KCN đã được xác định từ pha trước của Dự án.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Bà Nguyễn Trâm Anh, đại diện UNIDO trình bày đề xuất bộ chỉ số áp dụng cho chuyển đổi và giám sát, đánh giá KCN sinh thái

Mục tiêu của Dự án là thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của ngành công nghiệp và lồng ghép quy định để phát triển mô hình KCN sinh thái trong các cơ chế, chính sách có liên quan.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ban Quản lý sự án KCN sinh thái chụp ảnh lưu niệm với các nhà tài trợ và các công ty phát triển hạ tầng KCN

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp với hơn 230 đại biểu tham dự trực tiếp và 20 đại biểu tham dự trực tuyến; 46 Ban Quản lý KCN, KKT và 20 các công ty phát triển hạ tầng KCN, KKT trên cả nước; 6 tổ chức quốc tế, chuyên gia và các nhà khoa học cùng với 15 bài phát biểu sâu sắc, chất lượng của các đại biểu đến từ các bộ, ngành đã trao đổi, chia sẻ về thực tiễn trong chuyển đổi mô hình KCN sinh thái và định hướng phát triển KCN sinh thái, với những thông tin mang tính tổng hợp, nhiều chiều về tầm nhìn đối với việc phát triển KCN sinh thái. Đặc biệt, các trao đổi đã đề cập đến những vấn đề lớn mang tầm quốc gia là chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chân thành cảm ơn UNIDO, SECO và Chính phủ Thụy Sĩ đã đồng hành và hỗ trợ nhiệt tình, hiệu quả cho Việt Nam ngay từ những ngày đầu đặt viên gạch, nền móng khó khăn nhất để phát triển mô hình KCN sinh thái. Điều đó đã khẳng định những nỗ lực quyết tâm chính trị rất lớn của các địa phương, các nhà tài trợ và các công ty phát triển hạ tầng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hội thảo đã chia sẻ và thống nhất rằng: Phát triển KCN, KKT theo hướng bền vững xanh là xu thế tất yếu và là lựa chọn tối ưu, đúng đắn khả thi trong dài hạn, song đây cũng là một thách thức trong định hướng phát triển bền vững. Việt Nam đang phát triển với nguồn lực hạn chế, nhưng đã có bước đi rất quan trọng trong quá trình này. Tinh thần khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh quá trình xanh hóa bền vững trong các KCN, KKT trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam trong thời gian qua đã khẳng định sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của Chính phủ Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, muốn thành công thì cần phải có “bạn đồng hành”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được thành công bước đầu là nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà tài trợ, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và các đối tác phát triển trong thời gian tới. “Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin khẳng định cam kết sẽ cố gắng nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa để biến mục tiêu trên thành hiện thực”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao thành công của Hội thảo

Hội thảo cũng đã đề cập đến việc xây dựng các bộ tiêu chí theo khung quốc tế về KCN sinh thái để làm cơ sở đánh giá chính xác về KCN sinh thái. Cần có một hệ thống thông tin về KCN sinh thái, là tiền đề quan trọng để chứng nhận KCN sinh thái thì mới triển khai thực hiện được các chính sách phát triển KCN sinh thái và khuyến khích phát triển KCN sinh thái. Đối với doanh nghiệp, hệ thống thông tin về KCN sinh thái sẽ giúp họ áp dụng hiệu quả sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp trong sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hành lang pháp lý để tạo sân chơi phát triển KCN sinh thái cũng được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các ý kiến và lồng ghép vào các kiến nghị gửi tới các bộ chuyên ngành; đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng quan tâm xây dựng các chính sách, môi trường đầu tư để phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Các đại biểu chăm chú lắng nghe Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc tổng kết và đánh giá Hội thảo

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội thảo

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc KCN DEEP C, TP. Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả

Ông Bùi Ngọc Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng phát biểu tại Hội thảo Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi KCN sinh thái tại KCN Nam Cầu Kiền
Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc phụ trách môi trường và nước, Công ty Cổ phần Amata Biên Hòa chia sẻ kinh nghiệm tái sử dụng nước tại KCN Amata Thái Lan và tiềm năng áp dụng tại Amata Việt Nam

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ông Lê Xuân Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) trình bày tiềm năng thực hiện cộng sinh công nghiệp và đô thị tại các KCN thí điểm giai đoạn 2020-2023 (KCN Deep C, KCN Amata, KCN Hiệp Phước)

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ban Quản lý dự án chụp cùng nhà đầu tư hạ tầng

Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ban Quản lý Dự án KCN sinh thái trao đổi chuyên môn với các chủ đầu tư hạ tầng KCN
Việt Nam tích cực phát triển KCN sinh thái toàn diện và hiệu quả
Ban Quản lý dự án KCN sinh thái cùng các nhà tài trợ thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt