FLC Stone trúng thầu cung cấp và thi công đá hạ tầng nhiều công trình lớn trong năm 2019.

Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị FLC Stone giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc sáp nhập, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị dự thảo Hợp đồng sáp nhập và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ và tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp thường niên năm 2020 sắp tới.

Mới đây, GAB đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường với nhiều nội dung quan trọng, như: đổi tên công ty, mở rộng ngành nghề kinh doanh, nâng vốn điều lệ cũng như bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC) cũng đã thông báo đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu GAB để trở thành cổ đông của công ty.

Cơ cấu ngành nghề của GAB được mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề kinh doanh mới, như: quản lý tài sản, du lịch – nghỉ dưỡng, kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, năng lượng tái tạo, vận tải hành khách hàng không và vận tải hàng hóa hàng không…

Đây đều là những lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Đồng thời, GAB lên kế hoạch phát hành thêm 55,2 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá trị chào bán theo mệnh giá là 552 tỷ đồng, tỷ lệ chào bán là 1:4. Thời điểm thực hiện đợt chào bán dự kiến bắt đầu vào quý 1/2020.

Hiện vốn điều lệ của GAB là 138 tỷ đồng, dự kiến sẽ nâng lên 690 tỷ đồng nếu đợt chào bán thành công.

FLC Stone là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực khai thác – sản xuất – thi công đá tự nhiên, sở hữu 4 mỏ và nhà máy. Năm 2019, FLC Stone đã trúng thầu cung cấp và thi công đá hạ tầng tại nhiều dự án lớn trên cả nước, như: Marriott Courtyard Đà Nẵng (Đà Nẵng), The Manor Crown (Huế), Eurowindow River Park (Hà Nội), Golden Armor B6 Giảng Võ (Hà Nội).../.