NGUYỄN THỊ NGOAN - Sinh viên K58 - Quản trị kinh doanh quốc tế -

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

NGUYỄN THỊ HẠNH - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh -

Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây