Không bị hạn chế về quyền kinh doanh

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, hộ kinh doanh lại bị hạn chế về quyền kinh doanh nhiều hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Cụ thể:

Mỗi hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại địa điểm; phạm vi kinh doanh của phần lớn các hộ kinh doanh chủ yếu trong địa giới hành chính quận huyện, nơi hộ kinh doanh có đăng ký; không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nơi khác ngoài địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Hộ kinh doanh cũng bị hạn chế về quy mô lao động, chỉ được sử dụng dưới 10 lao động thường xuyên.

Hộ kinh doanh bị hạn chế nhiều quyền kinh doanh hơn so với các loại hình doanh nghiệp

Đối với một số ngành nghề kinh doanh (tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản…), pháp luật yêu cầu tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân và vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định, nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Vì vậy, hộ kinh doanh – loại hình tổ chức kinh doanh tuy không bị hạn chế quy mô vốn, nhưng lại không có tư cách pháp nhân, không có vốn điều lệ - hầu như không thể tham gia một cách chính danh vào các lĩnh vực, ngành nghề này.

Huy động vốn dễ dàng hơn

Vốn là một vấn đề quan tọng đối với mội loại hình doanh nghiệp trong việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, độ dễ dàng, linh hoạt trong huy động vốn và quy mô, phạm vi vốn có thể huy động là một trong những tiêu chí đánh giá và lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

Thông thường, ngoài việc tự tích lũy, tái đầu tư từ lợi nhuận, doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn vay hoặc vốn góp. Trong khi đó, hộ kinh doanh kém lợi thế nhất trong việc huy động vốn, do không thể huy động vốn góp nhu công ty trách nhiệm hữu hạn và đặc biệt là công ty cổ phần để mở rộng phạm vi, ngành lĩnh vực hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Tạo sự tin cậy đối với đối tác làm ăn

Khi chuyển thành doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ có nhiều quyền tự do kinh doanh hơn; vốn vay được nhiều và dễ dàng hơn; thuê lao động có tay nghề cao; thực hiện các nghĩa vụ thuế và các thủ tục của Nhà nước một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn… Vì vậy, sẽ tạo được sự tin cậy trong quan hệ đối với các đối tác kinh doanh, như: nhà cung cấp, người mua…

Khả năng nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước cao hơn

Hiện nay, Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CP, ngày 23/11/2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Sắp tới là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành… Chính vì vậy, khi trở thành doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với những ưu đãi của Nhà nước hơn so với trước kia./.