TS. ĐINH KIỆM - Nguyên Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực,

Trường Đại học Lao động Xã hội (CSII) TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN NHỰT HÀO - Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân, Ngân hàng ACB -

Chi nhánh Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây