TRẦN HOÀNG EM - Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

PGS. TS. PHƯỚC MINH HIỆP - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27, tháng 9 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây