Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021’’, tổ chức Phiên họp thứ nhất vào ngày 9/9, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần xử lý 4 hạn chế khi giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho kế hoạch giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, từ tháng 8/2021, Ban Dân nguyện đã có Báo cáo hàng tháng gửi UBTVQH theo dõi, cho ý kiến về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một trong những đổi mới trong hoạt động giám sát là các Đề cương báo cáo và Kế hoạch chi tiết phải được trình UBTVQH thông qua.

Theo Nghị quyết của UBTVQH, phạm vi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát gồm: Chính phủ và các Bộ, ngành; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Về nội dung giám sát, Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan. Đoàn giám sát báo cáo UBTVQH kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8/2022; trên cơ sở đó trình UBTVQH ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Cần xử lý 4 hạn chế khi giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, phải hạn chế sự chung chung trong quá trình giám sát. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý, cần phải kết hợp giữa giám sát có trọng điểm và giám sát toàn bộ vấn đề. Việc giám sát phải giải quyết tốt cả ba khâu gồm: việc ban hành chính sách pháp luật, tổ chức thực hiện và việc thực hiện kiến nghị của các cuộc giám sát trước đây…

Theo Nghị quyết của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng Đoàn giám sát; Trưởng Ban Dân nguyện của UBTVQH Dương Thanh Bình làm Phó Trưởng Đoàn thường trực.

“Trước, trong và sau quá trình giám sát cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đối tượng và địa điểm giám sát; chủ động linh hoạt giữa vừa làm, vừa xây dựng phương án, đồng thời giải quyết được 4 hạn chế gồm: hạn chế trùng lắp; hạn chế sự mâu thuẫn, vênh nhau; hạn chế sự chung chung; hạn chế số liệu không có giá trị cho nhận định, đánh giá và kiến nghị...”, ông Trần Quang Phương yêu cầu.

Kết thúc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội giao Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên, đại biểu để tổng hợp, báo cáo UBTVQH tại Phiên họp diễn ra trong tháng 9 này.

Với việc đến nay lần đầu tiên Ban Dân nguyện đã có Báo cáo hàng tháng gửi UBTVQH theo dõi về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như điểm mới trong tiến hành các bước chuẩn bị cho giám sát của chuyên đề trên, kỳ vọng những hạn chế, tồn tại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ được khắc phục, qua đó góp phần xử lý dứt điểm nhiều vụ việc “nóng” phức tạp kéo dài./.