Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU; các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng; cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ về việc cảnh báo của EU về kim loại nặng đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Theo đó, thông qua Hệ thống cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng vụ Sức khỏe và An toàn thực phẩm, Ủy ban châu Âu (EC), từ tháng 01/2016 tới tháng 9/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã nhận được thông tin về 11 lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh báo dư lượng kim loại nặng (Thủy ngân, Cadmium) vượt mức giới hạn tối đa cho phép, tăng gấp 2,2 lần so với cả năm 2015.

Nafiqad yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU tăng cường kiểm soát mối nguy kim loại nặng trong sản phẩm

Số lô hàng thủy sản bị cảnh báo kim loại nặng bắt đầu tăng mạnh từ thời điểm Cơ quan thẩm quyền EU có văn bản cảnh báo số 16-814 ngày 24/05/2016 yêu cầu Cơ quan thẩm quyền các nước thành viên kiểm tra tăng cường kim loại nặng đối với thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh châu Âu.

Để tránh việc tiếp tục bị cơ quan thẩm quyền EU cảnh báo các chỉ tiêu kim loại nặng, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của thủy sản Việt Nam và trực tiếp đến việc tìm kiếm khách hàng, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU rà soát chương trình quản lý chất lượng, thiết lập, thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát mối nguy kim loại nặng, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thủy hải sản nhập về nhà máy để chế biến, đồng thời thực hiện đúng các nội dung Cục đã yêu cầu tại công văn số 894/QLCL-CL1 ngày 11/05/2016.

Ngoài ra, các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng tiếp tục triển khai chặt chẽ hoạt động kiểm tra, chứng nhận lô hàng thủy sản xuất khẩu, trong đó lưu ý ưu tiên lấy mẫu thẩm tra chỉ tiêu kim loại nặng đối với các lô hàng có thành phần nguyên liệu hải sản được nuôi trồng, khai thác, đánh bắt tại vùng biển các tỉnh miền Trung theo yêu cầu của Cục tại công văn số 894/QLCL-CL1 ngày 11/5/2016./.