PHẠM THỊ NGOAN - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây