Giảm tối đa phiền hà

Liên quan đến vấn đề “nóng” mà người dân quan tâm là bỏ sổ hộ khẩu giấy, theo Văn phòng Quốc hội, khi làm việc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trận tự xã hội, Bộ Công an, vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Bộ Công an tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, trong đó chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân, bảo đảm tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần chuẩn bị tốt cho việc bỏ sổ hộ khẩu giấy
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Quốc hội

“Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết phải phục vụ nhân dân tốt hơn, sớm tạo điều kiện để nhân dân được hưởng những tiện lợi do khoa học công nghệ mang lại, thông qua việc cải cách các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân, giảm tối đa phiền hà, lãng phí về thời gian, công sức, chi phí xã hội trong thực hiện các thủ tục này...”, ông Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Tận dụng thông tin đã có, tránh lãng phí

Liên quan đến định hướng khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu lớn mà Bộ Công an đang quản lý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ cần phát huy tối đa giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thúc đẩy hoàn thành công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giữa Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội liên quan. Cũng cần kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, điển hình như việc quản lý dân cư vùng dịch và hỗ trợ xác nhận đối tượng hưởng trợ cấp khó khăn mà các lực lượng công an đang thực hiện.

“Trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an đã xây dựng như hiện nay, các bộ, ngành, UBND các địa phương khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để kết nối, tận dụng những thông tin đã có, bảo đảm tránh lãng phí...”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Ông Vương Đình Huệ còn gợi mở tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực xây dựng Chính phủ điện tử, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của quốc gia. Yêu cầu các cơ quan, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu những tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là những thông tin tổng hợp, chính xác, cập nhật về thông tin dân cư quốc gia và theo các vùng miền để tham mưu với Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát các chuyên đề và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trước đề xuất của Bộ Công an về sửa đổi một số đạo luật, nhất là sửa đổi Luật Căn cước công dân với định hướng xây dựng định danh điện tử, căn cước công dân điện tử, việc cấp thẻ cư trú cho các trường hợp chưa xác định được quốc tịch đang cư trú tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đây là đề xuất hợp lý, nên các cơ quan chức năng của Quốc hội ghi nhận và hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật theo đúng trình tự quy định.

“Quốc hội ủng hộ và tạo điều kiện tối đa cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân...”, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.