Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2030 của Đảng và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam của Chính phủ đã xác định, tới năm 2030 du lịch sẽ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam với lợi thế về nông nghiệp, việc phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn là một xu thế phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững. Nó tạo điều kiện giao lưu quốc tế tại địa phương, xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp tại chỗ hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 922/QĐ-TTg, phê duyệt ngày 2/8/2022, đặt mục tiêu, đến năm 2025, mỗi tỉnh, thành phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương.

Chuẩn bị diễn ra“Bàn tròn Xúc tiến đầu tư Bất động sản: Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam”
Sự kiện “Bàn tròn Xúc tiến đầu tư Bất động sản: Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới

Nghị quyết số 18-NQ/TW được Ban chấp hành Trung ương ban hành năm 2022 không chỉ là “kim chỉ nam” cho việc hoàn thiện chính sách đất đai, mà còn góp phần khai thông cho phân khúc bất động sản phục vụ du lịch nông nghiệp, nông thôn bứt phá trong thời gian tới.

Du lịch nông nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của các khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, tạo ra việc làm mới, nguồn thu nhập mới, giúp cải thiện các cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, từ đó nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời tăng cường sự phát triển của các ngành kinh tế liên quan đến nông nghiệp như sản xuất thực phẩm, chế biến nông sản, thương mại nông sản…, từ đó thúc đẩy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường sự đoàn kết và tình yêu đất nước của người dân địa phương, tạo ra sự tương tác tích cực giữa du khách và người dân địa phương, đóng góp vào xây dựng một nền du lịch bền vững và phát triển.

Việc phát triển các bất động sản phục vụ du lịch nông nghiệp giúp tăng cường giá trị của nông sản, tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho người dân địa phương, góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch mới, hấp dẫn trong khu vực. Phát triển các bất động sản phục vụ du lịch nông nghiệp cần có sự hợp tác giữa các địa phương, các ngành, doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Chính phủ để đảm bảo quá trình phát triển thuận lợi và bền vững.

“Bàn tròn Xúc tiến đầu tư Bất động sản: Du lịch Nông nghiệp Việt Nam” tổ chức với mục tiêu kêu gọi các nhà đầu tư bằng các nguồn lực tài chính, tư duy quản trị, nhân lực chất lượng cao… tham gia cải tạo, phát triển các bất động sản nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, tạo động lực, xung lực mới để phát triển một phân khúc nhiều tiềm năng và cơ hội cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: Trong chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, dịch vụ có khả năng đem lại lợi nhuận cao nhất cho địa phương là lưu trú với hệ thống hạ tầng đồng bộ, tiện nghi, hiện đại để “giữ chân” du khách. Chính vì vậy, Bàn tròn Xúc tiến đầu tư Bất động sản Du lịch Nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư vào thị trường bất động sản du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Đảm bảo sự đồng bộ giữa các lĩnh vực du lịch-nông-lâm-ngư nghiệp-bất động sản gắn liền với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

Chuẩn bị diễn ra“Bàn tròn Xúc tiến đầu tư Bất động sản: Du lịch Nông Nghiệp Việt Nam”
Sự kiện tập trung vào các vấn đề xoay quanh chính sách của Chính phủ, địa phương, pháp lý và cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nông nghiệp

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Thủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: Với mục tiêu định vị thương hiệu du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trên trường quốc tế, cần tăng tốc, quyết liệt hành động hơn nữa để tạo ra đột phá trong phát triển bất động sản du lịch nông nghiệp. Coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể, khách du lịch là trung tâm, sản phẩm và hạ tầng là nền tảng và để có nền tảng tốt, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch, sản phẩm hàng hóa, quà tặng, quà lưu niệm phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

Bất động sản du lịch nông nghiệp là các loại hình bất động sản phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn bao gồm các khu nghỉ dưỡng, trang trại du lịch, khu vườn thực phẩm hữu cơ, các chương trình huấn luyện nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến sản xuất nông sản. Những địa điểm này thường được thiết kế với kiến trúc đặc trưng của vùng miền, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm du lịch và nông nghiệp mang bản sắc văn hóa Việt.

Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch Nông nghiệp cho rằng, Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, văn hóa đa dạng, phù hợp để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn. Việc phát triển bất động sản du lịch nông nghiệp không những giúp tăng giá trị nông sản, tạo ra nguồn thu nhập cho người dân địa phương, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch mới và hấp dẫn trong khu vực.

Sự kiện tập trung vào các vấn đề xoay quanh chính sách của Chính phủ, địa phương, pháp lý và cơ hội đầu tư..., tất cả đều được các chuyên gia nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng và chia sẻ thông tin trong sự kiện này. Bên cạnh giới thiệu các chính sách hỗ trợ đầu tư của nhà nước vào phát triển du lịch nông nghiệp, Bàn tròn xúc tiến đầu tư cũng sẽ cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực văn hóa – thể thao - du lịch và nông, lâm nghiệp tại các địa phương.

Ngoài ra, Bàn tròn xúc tiến đầu tư sẽ có những hoạt động giao lưu, trao đổi kết nối giữa các doanh nghiệp đã và đang tham gia phát triển các bất động sản phục vụ phát triển du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp nói riêng./.