Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương (tầng 27, 28, 29 Tòa nhà C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Theo đó, Công ty chứng khoán Kỹ thương bị phạt tiền 250 triệu đồng, vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác. Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty cổ phần Wealth Power (Wealth Power) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001. Tại điểm e mục 11.1, trang 20-21 Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ của Wealth Power có nội dung: “Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành”. Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, nội dung nêu tại điểm e mục 11.1 của Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Wealth Power là không chính xác.

Chứng khoán Kỹ thương bị phạt 405 triệu đồng do vi phạm hàng loạt quy định về trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Chứng khoán Kỹ thương 405 triệu đồng do vi phạm hàng loạt quy định về trái phiếu

Công ty chứng khoán Kỹ thương còn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng, do thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Công ty thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định).

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn phạt Công ty chứng khoán Kỹ thương 70 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn đối với Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022; Công ty báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021...

Công ty chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) được thành lập năm 2008, là công ty con của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Trong nhiều năm qua, Công ty được biết đến là công ty chứng khoán chiếm thị phần tư vấn phát hành trái phiếu lớn trên thị trường./.