Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

TP. Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính, trong đó có 2 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới là Định Trung và Thanh Trù. Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, 2 xã Định Trung và Thanh Trù đạt chuẩn nông thôn mới với tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 431 tỷ đồng.

TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Thực tế cho thấy, hiện nay, Thành phố có hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang, hiện đại với 100% km đường giao thông, kênh các loại được cứng hóa; hệ thống điện, viễn thông đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; 100% trường học ở 2 xã đều có cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia; sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng đô thị với nhiều mô hình sản xuất hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 91,2%.

Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, cả 2 xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học; cơ sở vật chất trạm y tế được đầu tư đảm bảo đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 87%. Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định.

Để tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Vĩnh Yên phấn đấu nâng cao các tiêu chí theo nội dung, định hướng của Trung ương và quy định cụ thể của tỉnh; mỗi xã có ít nhất từ 1-2 thôn kiểu mẫu. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,1%.

Trước đó, chiều 14/1/2019, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị thẩm định xét công nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo kết luận tại hội nghị, TP. Vĩnh Yên đủ điều kiện công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời, đồng ý trình Chính phủ ra quyết định công nhận TP. Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.