Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 23/QĐ-XPHC, ngày 17/01/2023 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG, (tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), mã chứng khoán APG niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) 85 triệu đồng, do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của Công ty trong thời gian từ ngày 22/08/2018 đến ngày 27/11/2020.

Công ty Chứng khoán APG lại bị xử phạt

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, Công ty cổ phần Chứng khoán APG đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt đến hai lần (ảnh: APG)

Gần đây (ngày 05/12/2022), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán APG gần 1 tỷ đồng, do vi phạm nhiều quy định trong lĩnh vực chứng khoán như: Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; báo cáo có nội dung sai lệch; vi phạm quy định về hạn chế cho vay; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ… Trong đó, lỗi vi phạm mà APG bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nặng nhất (350 triệu đồng) là Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, ngày 13/01/2022, Công ty hoàn thành đợt chào bán 73.153.306 cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 731.533.060.000 đồng lên 1.463.066.120.000 đồng, nhưng các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty không đúng như mục đích nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT-APG ngày 6/10/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 11/10/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Với lỗi vi phạm này, ngoài bị phạt tiền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc APG thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu APG có thị giá sâu dưới mệnh giá là 5.800 đồng/cổ phiếu./.