Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2016, cả mới có 12,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 23,3% lực lượng lao động và 10,5 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 19,6% lực lượng lao động.

Báo cáo cũng chỉ rõ, việc phát triển và mở rộng bảo hiểm xã hội đối với 23% dân số còn lại là hết sức khó khăn do phần lớn trong số này là những đối tượng không được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng.

Cũng có kết luận giống Bảo hiễm Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng chỉ ra rằng, một số tỉnh thành có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt dưới 10%, do đó chỉ tiêu 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là thách thức rất lớn.

Cụ thể, phân tích của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ rõ, hiện số lao động có tiền lương, tiền công mới chiếm 41% lực lượng lao động, khoảng 50% là lao động ở khu vực phi kết cấu.

Cập nhật bảng lao động cho thấy, mỗi quý thêm nửa % vào số lao động có quan hệ tiền công, tiền lương. Vì thế, một năm chỉ tăng khoảng 2% và 3 năm nữa thì chưa đạt tới 50% người lao động ở khối có tiền lương.

Nhấn mạnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột trong chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết, giao chỉ tiêu bắt buộc thực hiện bảo hiểm xã hội với người lao động.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhận định, để thực hiện chỉ tiêu của Bộ Chính trị (tới năm 2020 cả nước sẽ có 50% lượng lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị) là không ít khó khăn, bởi hiện nay, mới có 23,3% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, chưa bằng nửa chỉ tiêu phấn đấu trong khi chỉ còn 4 năm nữa.

Do vậy, “Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phải chủ động liệt kê các danh mục các tỉnh để thông báo đôn đốc các địa phương thực hiện, không có chỉ tiêu cụ thể, không phân bổ để phấn đấu sẽ khó đạt được mục tiêu đề ra” - Phó Thủ tướng nói.

Về phát triển bảo hiểm thất nghiệp, Phó Thủ tướng phân tích, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đơn giản là chi trả, mà quan trọng hơn là đưa họ trở lại lực lượng lao động, có giải pháp giữ người đang ở trong hệ thống bảo hiểm xã hội không rời khỏi hệ thống. Vì vậy, các giải pháp đề ra phải rất căn cơ, cặn kẽ và cụ thể. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, cơ quan thuế để thực hiện tốt chế độ ủy nhiệm thu, với ngành bưu điện để thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu; thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành, cung cấp dữ liệu cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để khởi tố hình sự các doanh nghiệp chây ỳ nợ đọng bảo hiểm.

Ngoài ra, nhấn mạnh về vấn đề đấu thầu thuốc cho bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng cho biết Nghị quyết của Chính phủ là muốn mở thêm kênh đấu thầu thuốc độc lập để có cơ sở tham chiếu, quản lý giá thuốc minh bạch hơn. Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần sớm triển khai kênh này để kéo giá thuốc tiếp tục giảm xuống, góp phần giảm lạm phát, đảm bảo quyền lợi cho người nghèo./.