Còn nhiều tồn tại

“Chính phủ nhận thấy, tuy Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ Nhất, khóa XV đã cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19, nhưng vẫn còn những vướng mắc, bất cập do quy định tại các luật hiện hành chưa đáp ứng được yêu cầu đặc biệt, chưa có tiền lệ của công tác phòng, chống dịch…”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, khi trình bày dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH ) về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 6 của UBTVQH, theo Văn phòng Quốc hội.

Đề xuất cơ chế mới về phòng, chống dịch Covid-19, chưa rõ tính cấp bách
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chính sách trong phòng, chống dịch Covid -19 vẫn còn những vướng mắc. Ảnh: QH

Theo ông Long, qua tiếp thu ý kiến góp ý trong quá trình chuẩn bị thẩm tra, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo và đề nghị UBTVQH cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề: khám bệnh, chữa bệnh; thanh toán chi phí và chế độ chống dịch; dược; trang thiết bị y tế.

Đối với Tờ trình về cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, ông Long cho biết, căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp có hàng gửi kho ngoại quan, khi quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan, nhưng không thể tái xuất trả nước ngoài do tác động của dịch Covid-19, đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 một điều quy định về cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan…

Cần tách thành 2 nghị quyết

Thẩm tra Tờ trình về dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của UBTVQH cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế được Chính phủ trình UBTVQH cho phép thực hiện là những nội dung quan trọng, liên quan đến sự an toàn, tính mạng và sức khỏe người dân, có đối tượng tác động lớn, nên cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng. Tuy nhiên, Tờ trình chưa làm rõ tính cấp bách để được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15…

Theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, có nội dung trong dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Chính phủ quyết định, nên đề nghị Chính phủ cần rà soát lại dự thảo Nghị quyết và chỉ trình UBTVQH những nội dung vượt thẩm quyền của Chính phủ, thuộc thẩm quyền của UBTVQH, Quốc hội. Đối với các nội dung cụ thể, Ủy ban đề nghị cần giải trình, làm rõ thêm các nội dung...

Đề xuất cơ chế mới về phòng, chống dịch Covid-19, chưa rõ tính cấp bách
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nên tách thành 2 nghị quyết riêng. Ảnh: QH

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nên tách thành 2 nghị quyết riêng gồm: Nghị quyết về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết về cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Với Nghị quyết về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chính phủ, Bộ Y tế tiếp thu tối đa những ý kiến thảo luận tại Phiên họp này để hoàn thiện nghị quyết có tính chính xác và khả thi cao; cần sớm có dự thảo văn bản hướng dẫn để khi nghị quyết có hiệu lực thì sẽ có văn bản hướng dẫn thực thi được ngay.../.