“Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11/2023, tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1: từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; Đợt 2: từ ngày 20 đến ngày 28/11/2023…”, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, tại buổi họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, do Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Điểm khác biệt về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội
Một trong những dự án luật rất quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, đó là Luật Đất đai (sửa đổi)

Cũng theo ông Hà, dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước; Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua 1 dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến 8 dự án Luật, bao gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024 (trong đó có xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026). Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ: kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Về công tác giám sát, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Điểm khác biệt về nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 rất rộng, bao quát nhiều vấn đề của đời sống kinh tế, xã hội

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Kỳ họp này có khối lượng công việc lớn; xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong Kỳ họp này, Quốc hội tiến hành việc quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

“Đặc biệt, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong Kỳ họp này có điểm khác biệt, khi Quốc hội sẽ tập trung xem xét việc thực hiện các cam kết của các bộ trưởng, trưởng ngành, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay. Do vậy, nội dung chất vấn rất rộng, bao quát nhiều vấn đề, khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội…” , ông Cường cho hay./.