Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), 5 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 160 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 104.828 tỷ đồng (chiếm 92,09% tổng giá trị phát hành) và 17 đợt phát hành ra công chúng giá trị 8.996 tỷ đồng (chiếm 7,91% tổng giá trị phát hành).

Với diễn biến trên, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng trong 5 tháng đầu năm nay tăng 11%, trong khi giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

“Điểm mặt” công ty bất động sản phát hành trái phiếu nhiều nhất
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong 5 tháng đầu năm 2022. Nguồn: VBMA

Nhóm ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành, với tổng giá trị 42.382 tỷ đồng, tương đương hơn 37% tổng giá trị phát hành. Kỳ hạn từ 1 đến 3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong nhóm này với 31.049 tỷ đồng, chiếm 73,26% và kỳ hạn từ 7 năm trở lên chiếm 23,44% với giá trị phát hành là 9.935 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 37.395 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng giá trị phát hành. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va phát hành nhiều nhất (7.574 tỷ đồng), xếp sau là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng).

“Điểm mặt” công ty bất động sản phát hành trái phiếu nhiều nhất
Các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022. Nguồn: VBMA

Liên quan đến kế hoạch phát hành sắp tới, theo VBMA, Công TNHH Khai thác chế biến Khoáng sản Núi Pháo đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cho 2 kỳ đầu là 9,3%/năm...

Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán một phần với giá trị phát hành không quá 1.800 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 10 năm, lãi suất cố định.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu lần 1 năm 2022, với tổng mệnh giá phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng.../.