Cụ thể, cổ phiếu của các công ty chứng khoán Việt Nam đang được giao dịch với P/E (thị giá trên thu nhập mỗi cổ phần) và P/B (thị giá trên giá trị sổ sách) 4 quý gần nhất trung bình là 25,1 lần và 2,8 lần. So với khu vực, các cổ phiếu chứng khoán của Việt Nam đang giao dịch với P/E và P/B quá khứ tương ứng là 13,9 lần và 1,6 lần, thấp hơn khá nhiều.

SSI cho rằng các cổ phiếu chứng khoán niêm yết Việt Nam có mức giá hấp dẫn và hợp lý để đầu tư dài hạn. SSI cũng dự báo VN-Index sẽ có thời điểm vượt 1.400 điểm trong năm 2021 và ước tính thận trọng VN-Index dao động xung quanh ngưỡng 1.400 điểm trong năm 2022.

Quý I/2021, các công ty chứng khoán niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, theo thống kê chưa đầy đủ, 31 trong tổng số 35 CTCK niêm yết có lợi nhuận trước thuế quý I/2021 đạt tổng cộng 3.716 tỷ đồng, tăng gần 46 lần so với mức 81,4 tỷ đồng đạt được trong quý I/2020. Trong nửa đầu quý II của 2021, doanh số giao dịch thị trường tăng 22% so với quý trước và tăng 306% so với cùng kỳ. Đây là điều kiện thuận lợi cho khối doanh nghiệp ngành chứng khoán gia tăng hiệu quả hoạt động.

Đánh giá về việc số hóa và các sản phẩm đầu tư, SSI cho biết, các CTCK trong Top 4 đều tích cực triển khai số hóa vận hành, sản phẩm và kênh bán hàng nhằm tăng biên lợi nhuận. Ngoài ra, các CTCK đều đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư như: trái phiếu doanh nghiệp, sản phẩm cấu trúc liên quan đến tiền gửi ngắn hạn, bảo hiểm nhân thọ, chứng chỉ quỹ mở… Nỗ lực này góp phần gia tăng nhanh chóng lượng nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường thuận lợi, nhiều CTCK lớn lên kế hoạch tăng vốn tổng cộng 6.443 tỷ đồng từ phát hành mới trong năm 2021.

Công ty chứng khoán lớn nhất TTCK Việt Nam – SSI đặt đặt kế hoạch doanh thu hoạt động hợp nhất năm 2021 đạt 5.263 tỷ đồng, tăng 20,5% YoY và lợi nhuận trước thuế đạt 1.870 tỷ đồng, tăng +20% YoY. SSI dự kiến trả cổ tức 10% cho năm 2020, bằng mức chi trả của các năm trước và sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,66% vốn điều lệ, cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá.

Cùng với đó, SSI sẽ phát hành 1.096 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu với tỷ lệ 6:1, với giá bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ 1.040 tỷ đồng mệnh giá với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cưả 10 phiên liền trước ngày có quyết định của HĐQT. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến 11.000 tỷ đồng. SSI dự phóng kết quả của các công ty chứng khoán niêm yết (xem bảng) và đánh giá cơ hội đầu tư dài hạn với cổ phiếu ngành này/.