Ngày nay, tiến đ nhanh là mt trong nhng yếu t quan trng đm bo cho thành công ca các d án bt đng sn. Tiến đ nhanh mt mt đ khng đnh uy tín, năng lc ca ch đu tư, mt khác giúp ch đu tư tranh th cơ hi th trường, nhanh chóng quay vòng vn.

Yêu cu tiến đ kéo theo cuc cnh tranh ngày càng khc lit gia các công ty xây dng, không ch đ giành ly các d án mà là giành ly các d án ln và rt ln. Cùng vi s phát trin mnh m ca các tp đoàn bt đng sn hàng đu… nhiu công ty xây dng mơ ước tr thành nhà thu ca các tp đoàn này, song không phi đơn v nào cũng đáp ng được. Nhng đơn v đã khng đnh được ch đng ca mình phi là nhng công ty đi đu v ng dng công ngh hin đi, bao gm c công ngh qun lý ln công ngh thi công.

Và bên cnh nhng tên tui ln khác, Tng công ty xây dng Faros đang ngày càng khng đnh là mt nhà thu có năng lc, đ sc cáng đáng nhng công trình quy mô nht, phc tp nht.

Trao đi vi phóng viên báo Giao thông, ông Đ Như Tun, Tng giám đc Faros cho biết: “Chúng tôi có đ ngun lc tài chính, kinh nghim và chuyên môn đ có th to nên các kỳ tích v tiến đ xây dng. Faros s hu mt đi ngũ nhân s rt mnh v chuyên môn bao gm 30 chuyên gia nước ngoài cùng hàng trăm cán b qun lý, k sư được đào to bài bn, vi nhiu kinh nghim làm vic cho nhng tp đoàn qun lý và xây dng hàng đu trong và ngoài nước”.

Ông Tun cũng khng đnh, Faros cũng là mt trong s ít nhng công ty xây dng ca Vit Nam tiên phong áp dng nhng công ngh qun lý, công ngh thi công xây dng, công ngh vt liu tiên tiến nht trên thế gii hin nay. Nh đó, chúng tôi có th đy nhanh tiến đ xây dng mà vn đm bo cht lượng ca mi công trình, trong mi điu kin thi công.

Faros có tin thân là Công ty xây dng Vĩnh Hà chuyên v làm đường, thi công nhà cao tng và các công trình dân dng khác. Công ty tng hoàn thành công trình tòa nhà Landmark Tower 32 tng ti đường Lê Đc Th, qun Nam T Liêm Hà Ni ca CTCP Đu tư tài chính Ninh Bc trước tiến đ d kiến 4 tháng.

Cũng ti Hà Ni, Công ty đang thi công các d án: Khu đô th Garden City ti Đi M, Nam T Liêm ca CTCP Đu tư đa c Alaska, quy mô hơn 7 ha, tng mc đu tư 3.500 t đng; Tòa nhà Star Tower ti 418 Quang Trung, Hà Đông do CTCP Đa c Star Hà Ni làm ch đu tư, quy mô 41 tng, tng mc đu tư 1.100 t đng; tòa nhà phc hp FLC Complex ti 36 Phm Hùng do Công ty TNHH Đu tư và Qun lý tòa nhà Ion Complex làm ch đu tư, quy mô 39 tng, tng mc đu tư 1.200 t đng; tòa nhà FLC Green Tower ti 18 Phm Hùng, quy mô 50 tng; tháp đôi FLC Twin Tower ti 265 Cu Giy vi hai tòa cao 38 và 50 tng, tng mc đu tư 3.200 t đng.

Năm 2015, Faros khng đnh v trí ni bt như mt “ông ln” đi đu trong ngành thi công công trình bt đng sn vi vic hoàn thành đi d án Qun th ngh dưỡng sinh thái FLC Sm Sơn (ti th xã Sm Sơn, tnh Thanh Hóa) vi tng mc đu tư 6.000 t đng ch trong vòng 9 tháng.

Cũng ti Thanh Hóa, Faros còn là tng thu ca khu phc hp FLC Complex Thanh Hóa có din tích 1,6 ha, tng mc đu tư 1.200 t đng; khu công nghip FLC Hoàng Long có din tích 300 ha, tng mc đu tư trên 2.300 t đng.

Một bể bơi 4 mùa tại FLC Sầm Sơn

Hin Faros cũng là tng thu ca d án Qun th sân golf, bit th ngh dưỡng và gii trí cao cp FLC Quy Nhơn (Bình Đnh). D án có quy mô 300 ha, tng mc đu tư 3.500 t đng, khi công tháng 5/2015 và d kiến s khánh thành toàn khu vào quý I/2016.

Ngoài ra, Công ty cũng chu trách nhim làm tng thu cho d án FLC Vĩnh Thnh Resort (Vĩnh Phúc) có din tích 7,4 ha, tng mc đu tư 600 t đng.

Tt c các d án k trên đu đang được Faros trin khai thi công cùng lúc vi tiến đ mà không phi đơn v nào cũng làm được. Điu đó đ nói nên năng lc tài chính cũng như chuyên môn ca Công ty./.