Cụ thể, lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà Tập đoàn đặt ra.

Gelex ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2022 tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng biến động kinh tế
Gelex ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước

Cùng chung bức tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh của Gelex năm 2022 được nhìn nhận là chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của kinh tế vĩ mô. Mặc dù vậy, năm 2022, các mảng kinh doanh trong hệ thống Gelex nhìn chung đều có doanh thu thuần tăng trưởng mạnh so với năm trước, ngoại trừ thiết bị điện do sụt giảm nhu cầu của thị trường và ảnh hưởng một phần từ việc di dời nhà máy Thibidi, CFT trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy duy trì đà tăng trưởng tốt, nhưng một số nhóm ngành chủ chốt của Gelex như: Sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị điện bị ảnh hưởng từ nhu cầu thị trường. Ngoài ra, các dự án điện gió bị ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, dẫn đến sản lượng năm 2022 thấp hơn đáng kể so với mức sản lượng dự kiến.

Gelex ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2022 tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng biến động kinh tế
Doanh thu thuần theo từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn GELEX năm 2022

Đáng chú ý, doanh thu của Gelex năm 2022 đã có sự đóng góp cân bằng hơn giữa các mảng hoạt động, giảm phụ thuộc vào mảng thiết bị điện so với năm 2021 do hợp nhất Viglacera từ quý II/2021 và các mảng khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng tăng trưởng tốt trong năm 2022.

Gelex ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2022 tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng biến động kinh tế
Cơ cấu doanh thu thuần của GELEX năm 2022

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gelex là 52.401 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021, chủ yếu giảm tài sản ngắn hạn do Gelex chủ động giảm tích trữ hàng tồn kho, giảm phải thu ngắn hạn và giảm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Để chủ động đối phó với diễn biến bất thường của thị trường tài chính, Gelex chủ động định hướng giảm nợ vay trong hệ thống để giảm chi phí và áp lực tài chính. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Gelex tại thời điểm ngày 31/12/2022 là tương đối cân bằng. Các chỉ số tài chính của Gelex như: Hệ số nợ, hệ số thanh toán, hệ số hiệu quả hoạt động…, đều ở mức an toàn và tiếp tục được cải thiện tốt trong quý IV/2022. Tình hình tài chính lành mạnh giúp Gelex gặp ít rủi ro trong bối cảnh thị trường vốn, lãi suất có nhiều biến động.

Năm 2022, Gelex đã đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị trái phiếu mua lại ước lên tới gần 1.630 tỷ đồng, góp phần làm lành mạnh hóa sức khỏe tài chính doanh nghiệp. Nhờ đó, bức tranh dòng tiền và tài chính của Gelex đã có nhiều chuyển biến khả quan vào cuối năm, giúp doanh nghiệp đứng vững trước cơn bão lãi suất và biến động thị trường.

Năm 2023, ban lãnh đạo Gelex cho biết, sẽ tiếp tục tập trung vào quản trị doanh nghiệp, phát huy tối đa hiệu quả chuỗi giá trị của mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Đồng thời, sẵn sàng đón nhận các cơ hội M&A tiềm năng để mang lại sự tăng trưởng về quy mô, gia tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững, phục vụ cho chiến lược tăng trưởng dài hạn./.