Nhiều mảng kinh doanh trụ cột khởi sắc

Theo báo cáo tài chính quý II/2021 của Công ty Chứng khoán TP. HCM (mã chứng khoán HCM niêm yết trên HOSE), trong kỳ HCM đạt doanh thu hơn 1.081,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 438,8 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt trên 352 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận tăng đột biến nhờ các hoạt động kinh doanh của HCM đã đón bắt thành công các cơ hội do thị trường chứng khoán tăng nóng, thanh khoản cao trong thời gian qua mang lại. Một loạt mảng kinh doanh trụ cột ghi nhận doanh thu, lãi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể như, trong quý II/2021, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (FVTPL) đạt 445,8 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt hơn 271 tỷ đồng, tăng mạnh so với các con số này đạt được trong cùng kỳ năm trước lần lượt là 177,5 tỷ đồng và 105,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quý II/2021, doanh thu môi giới cũng tăng trưởng mạnh khi ghi nhận đạt 360,7 tỷ đồng, trong khi cùng năm trước đạt 150,5 tỷ đồng.

Hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý II/2021 đã giúp HCM đạt được hiệu quả kinh doanh tích cực trong chặng đường nửa đầu năm nay. Theo đó, lũy 6 tháng đầu năm 2021, HCM đạt hơn 1.505 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Nửa đầu năm nay, HCM ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 754 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

“Giải mã” kết quả kinh doanh quý II/2021 của Chứng khoán HCM
Bức tranh tài chính nửa đầu năm 2021 so sánh với cùng kỳ năm trước của HCM. Ảnh: HCM

Theo lý giải của HCM, lợi nhuận tăng mạnh nhờ 3 mảng kinh doanh trụ cột là: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh ghi nhận doanh thu tăng mạnh, qua đó đóng góp tới hơn 98% tổng doanh thu thuần trong nửa đầu năm nay.

Theo đó, doanh thu phí môi giới trong quý II năm nay tăng trưởng 163% so với cùng kỳ năm trước, khi đạt 655 tỷ đồng (chiếm tới 44% tổng doanh thu của HCM), chủ yếu do giá trị giao dịch của toàn thị trường chứng khoán tăng mạnh trong giai đoạn này.

HCM ghi nhận doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ trong nửa đầu năm nay đạt 493 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đóng góp 33% vào tổng doanh thu của HCM. Doanh thu mảng này tăng trưởng mạnh nhờ thanh khoản của thị trường tích cực, nên nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư duy trì ở mức cao.

Một mảng có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay nữa của HCM là hoạt động đầu tư tự doanh, khi đạt hơn 332 tỷ đồng doanh thu, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đóng góp 22% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay của HCM.

“Giải mã” kết quả kinh doanh quý II/2021 của Chứng khoán HCM
Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của HCM. Ảnh: HCM

6 tháng đầu năm 2021, hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 4,3% và 13,1%.

Mới đây, trước tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, HCM đã tạm ngưng hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai (TP.HCM), đồng thời tạm ngừng giao dịch trực tiếp tại quầy. Thay vào đó, HCM duy trì các kênh giao dịch trực tuyến.../.