Hiệu quả hoạt động còn chưa cao

Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã tổ chức buổi họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của các mô hình Hợp tác xã thanh niên và hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn.

Đến dự và chỉ đạo buổi họp có đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Đại diện lãnh đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh; các đồng chí là UVTV, Trưởng các phòng, ban Tỉnh Đoàn và đại diện thường trực của các đơn vị: Giồng Riềng, An Biên, U Minh Thượng, Gò Quao, Châu Thành, Rạch Giá, An Minh, Hòn Đất và Tân Hiệp.

Hiện nay, trong toàn Tỉnh có 12 HTX do thanh niên quản lý, ngành nghề sản xuất của các hợp tác xã là làm dịch vụ, cung ứng các vật tư nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi (nuôi Ba Ba, trồng khoai lang, trồng lúa...).

Sau một thời gian đi vào hoạt động, một số HTX thanh niên bước đầu làm ăn có hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho xã viên. Bên cạnh đó, một số HTX làm ăn không hiệu quả, trong đó có 04 HTX tạm ngừng hoạt động, 01 HTX chuyển đổi thành lập sang hình thức công ty cổ phần.

Đối với nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn, số tiền Trung ương Đoàn phân bổ cho tỉnh Kiên Giang là 540 triệu đồng, hiện nay đã giải ngân được 521,5 triệu đồng cho 26 hộ sản xuất kinh doanh (trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nông nghiệp...). Trong đó nợ quá hạn 80 triệu, nợ khó đòi 34,5 triệu và xin xóa nợ 18,5 triệu, nợ trong hạn trả 386 triệu, còn lại chưa giải ngân 20 triệu.

Đối với nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh, tổng dư nợ uỷ thác của Đoàn toàn Tỉnh đạt 148,959 triệu đồng, quản lý 409 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với 12,180 hộ vay, nợ quá hạn toàn Tỉnh là 1,035 triệu đồng và tỉ lệ nợ quá hạn là 0,69%.

Theo đồng chí Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ tịch Thường trực Liên minh HTX Tỉnh, nguyên nhân các mô hình HTX thanh niên hoạt động chưa hiệu quả là do:

- Sự quản lý, điều hành của Ban chủ nhiệm chưa tốt; các mô hình thiếu nguồn vốn để hoạt động.

- Nhận thức của các thành viên về vai trò của mô hình HTX còn hạn chế; chưa nắm bắt được nhiều thông tin. Vì vậy, không định hướng được phương án sản xuất kinh doanh cho mô hình.

- Quy mô sản xuất của mô hình còn nhỏ, lẻ, chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình vận hành máy móc, sản xuất nông nghiệp.

- Chính sách của nhà nước hỗ trợ cho các mô hình còn thiếu đồng bộ, khó tiếp cận; các dịch vụ nông nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực hiện chưa tốt.

Cần sự phối hợp chặt chẽ

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Quốc Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn thống nhất cao với các nguyên nhân và phương hướng khắc phục hoạt động các mô hình HTX của đồng chí Phan Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, đối với các đơn vị có các mô hình HTX thanh niên cần phối hợp với Liên minh HTX Tỉnh, chính quyền địa phương và Ban thanh niên nông thôn Tỉnh Đoàn có phương án giải thể các HTX không còn hoạt động đồng thời củng cố và phát triển các HTX đang hoạt động.

Hai là, đối với địa phương nào chưa xây dựng được mô hình HTX thanh niên thì phải tích cực tuyên truyền để thanh niên hiểu rõ vai trò và lợi ích của mô hình HTX qua đó khuyến khích, vận động thanh niên tham gia các mô hình kinh tế tập thể; chú trọng xây dựng mô hình HTX trong đó thanh niên là lực lượng nòng cốt, tiên phong phối hợp với các đối tượng khác.

Ba là, để tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, thường trực các huyện, thị, thành Đoàn cần làm việc với Ban xóa đói giảm nghèo của xã để chủ động tiếp cận được các nguồn vốn./.