Nhà trường đẩy mạnh tự chủ

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Chính giáo dục đào tạo đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Nếu như năm 2000 tỉ lệ lao động qua đào tạo chỉ có có 16% thì nay đã lên 51%, trong đó có sự đóng góp lớn của các trường đại học nói chung, Đại học Hải Phòng nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ nền giáo dục đào tạo nước ta nhìn chung vẫn còn những bất cập, yếu kém. Chất lượng giáo dục chưa cao, đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội, phát triển thị trường lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững… và chưa thực sự gắn với yêu cầu của xã hội trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng. “Vì sao sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài nhiều như thế, cái chính là do chất lượng giáo dục đạo tạo” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã có 12 trường đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm chất lượng thực chất, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

“Thầy cô giáo phải trang bị cho sinh viên tính năng động sáng tạo, chứ học đại học không phải là đọc - chép”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra và được kiểm định chất lượng của tổ chức có uy tín, bởi “chúng ta khó có thể tự khen, tự đánh giá mình chất lượng cao được”.

Sinh viên cần có hoài bão

Thủ tướng nêu vấn đề vì sao sinh viên Việt Nam ra nước ngoài nhiều, vấn đề chính là do chất lượng giáo dục. Do vậy, Thủ tướng chỉ rõ các trường đại học cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là với những trường nổi tiếng trên thế giới.

“Tôi vừa làm việc với Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản. Ông cho biết ở Nhật Bản có 38.000 sinh viên Việt Nam. Ở nhiều nước, trong đó có Nhật Bản, thì viện, trường gắn chặt với sản xuất, kinh doanh, gắn với các vấn đề địa phương. Ở ta, giáo dục đào tạo tuy có nhiều thành tích, nhưng nhiều bạn sinh viên ra trường còn lớ ngớ lắm” - Thủ tướng nói.

Đặc biệt, khẳng định sinh viên là trung tâm của nhà trường, Thủ tướng dặn các bạn sinh viên cần sống có lý tưởng, sống có hoài bão, ai cũng trưởng thành từ những cán bộ, công dân bình thường, không phải tất cả đều sẽ trở thành thủ tướng, nhưng mỗi công dân tốt đều có thể đóng góp cho đất nước mình.

“Việt Nam muốn trở thành quốc gia khởi nghiệp thì chính các em phải khởi nghiệp đầu tiên” – Thủ tướng khẳng định./.