TS. NGUYỄN VĂN VŨ - Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất,

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây