HOÀNG SĨ THÍNH, ĐẶNG XUÂN PHI, HỒ NGỌC NINH, BÙI THỊ NGA

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số đặc biệt, tháng 4/2024)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây