NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY - Khoa Kế toán - Kiểm toán,

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây