4 chỉ tiêu chưa hoàn thành

“Thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, trong 2 năm 2019 - 2020, Bộ Y tế đã nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường đầu tư các trạm y tế xã, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế...”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 và quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020, theo Văn phòng Quốc hội.

Người tham gia bảo hiểm y tế chưa được… “bảo hiểm”
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, hiện chưa ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do Bảo hiểm y tế chi trả một cách toàn diện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, trình bày ý kiến thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tình trạng văn bản hướng dẫn thực hiện mâu thuẫn với luật chưa được giải quyết dứt điểm; quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chưa được ban hành đầy đủ; hệ thống văn bản về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, xã hội hóa chưa được hoàn thiện, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, trong số các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao Chính phủ thực hiện, thì đến nay có 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt yêu cầu và 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phần chưa hoàn thành hoặc mới chỉ hoàn thành được một phần…

Chẳng hạn như nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mới đạt tỷ lệ bao phủ 76,5% trên tổng số người thuộc diện tham gia. Từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại một số địa phương bị ảnh hưởng, một số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, người lao động không có việc làm, dẫn đến xảy ra tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, cũng như một số người không có điều kiện để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình…

Theo Ủy ban Xã hội của Quốc hội, hoạt động tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện cơ bản theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số cơ sở khám chữa bệnh do lo ngại việc không thanh toán được các chi phí vượt dự toán được giao, nên có tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc chỉ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cầm chừng, kê đơn để bệnh nhân mua thuốc ngoài bảo hiểm y tế, đặc biệt vào thời gian cuối năm khi thực chi đã gần vượt ngưỡng giao hoặc đã vượt ngưỡng giao...

Cần làm rõ tính bền vững của Quỹ bảo hiểm y tế

“Nên có tổng kết Nghị quyết 68/2013/QH13 để xem xét ban hành nghị quyết thay thế trong thời gian tới, sớm đánh giá tổng kết trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế và Luật Khám bệnh, chữa bệnh để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Cần tiếp tục làm tốt việc đấu thầu, đấu giá, đàm phán giá thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc tốt cung ứng cho thị trường; tổng kết đánh giá để phát triển mô hình bác sĩ gia đình…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tiếp tục phân tích làm rõ tính bền vững của Quỹ bảo hiểm y tế, trong đó làm rõ mối quan hệ giữa bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước chi trả và bảo hiểm y tế do người dân tự mua; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Người tham gia bảo hiểm y tế chưa được… “bảo hiểm”
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Ủy ban Xã hội tiếp tục chủ trì, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 sắp tới. Ảnh: Quốc hội

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương rà soát, tiếp thu những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý, đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội và các cơ quan chủ trì thẩm tra để hoàn thiện báo cáo…/.