Cuộc khảo sát có thời gian thực hiện từ ngày 4-15/01/2022 với mục tiêu mục tiêu đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, qua đó so sánh năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp khác trong nước và trên thế giới, nhằm giúp định hướng và phát triển các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo một cách sát thực hơn. Các doanh nghiệp được mời tham gia khảo sát sẽ được ưu tiên lựa chọn vào các chương trình hỗ trợ của NIC cũng như UNDP trong thời gian tới.

NIC hợp tác với UNDP đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam
Các doanh nghiệp được mời tham gia khảo sát sẽ được ưu tiên lựa chọn vào các chương trình hỗ trợ của NIC và UNDP
Nội dung khảo sát bao gồm các yếu tố liên quan đến cách tiếp cận của doanh nghiệp đối với hoạt động đổi mới sáng tạo. Dữ liệu khảo sát sẽ được tổng hợp với mức chuẩn đối sánh toàn cầu, theo đó không doanh nghiệp nào bị định danh.

Hoạt động đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả việc đổi mới quy trình, sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) đầu ra, và hệ thống quản lý, hoạt động marketing, nhận thức của lãnh đạo và người lao động, cũng như mục tiêu của doanh nghiệp. Đặc biệt, khảo sát cũng hướng tới việc tìm hiểu mức độ cam kết và thực hành của doanh nghiệp đối với các hoạt động đổi mới sáng tạo hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung khảo sát còn bao gồm các yếu tố về nhân khẩu học. Nhóm nghiên cứu cam kết các thông tin sẽ chỉ được dùng cho mục đích phân loại nói chung trong quá trình phân tích và đánh giá dữ liệu và sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Mọi thông tin đã được xử lý sẽ được lưu trữ điện tử và được bảo vệ bởi mật khẩu. Chỉ có đơn vị thực hiện khảo sát được quyền truy cập vào dữ liệu thô nhằm mục đích tổng hợp dữ liệu cho báo cáo về hình hình đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả khảo sát sẽ được báo cáo căn cứ trên các thông tin về nhân khẩu học tương ứng với phản hồi của doanh nghiệp trong khảo sát. Dữ liệu khảo sát sẽ được tổng hợp với mức chuẩn đối sánh toàn cầu, theo đó không doanh nghiệp nào bị định danh. Điều kiện để dữ liệu khảo sát được tổng hợp với mức chuẩn đối sánh toàn cầu là phải có tối thiểu 20 doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Phiếu khảo sát dành cho 2 chủ thể tại doanh nghiệp: 1 là đại diện lãnh đạo cấp cao và 1 là cán bộ làm chuyên môn hoặc công tác quản lý. Dựa trên vị trí của người tham gia, câu hỏi khảo sát sẽ hiện ra tương ứng. Chi tiết tại link: http://vii.nic.gov.vn/.

NIC hợp tác với UNDP đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới, sáng tạo quốc gia chia sẻ mong muốn kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam

Tại cuộc hội thảo “Đổi mới sáng tạo: Kết nối chính sách với doanh nghiệp Việt Nam” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức cuối năm 2021, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới, sáng tạo quốc gia cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đang diễn ra với quy mô lớn, tốc độ rất nhanh và chưa từng có tiền lệ. Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, thúc đẩy nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm động lực mới để tạo ra một giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cũng theo ông Huy, NIC được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đang trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tiếp cận các nguồn lực để đẩy nhanh mô hình tăng trưởng. Theo đó, NIC mong muốn kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam. Cùng với đó, NIC có nhiều hoạt động phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối các doanh nhân, tri thức trong và ngoài nước phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam mà NIC đang và sẽ thúc đẩy kết nối bao gồm: khối doanh nghiệp; các đơn vị nghiên cứu thuộc khu vực công lập và khu vực tư nhân; các cơ quan trực thuộc chính phủ; các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo khác, ngân hàng, quỹ đầu tư và các đơn vị đầu tư tư nhân khác.

NIC hợp tác với UNDP đo lường mức độ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại NIC

Trong năm 2021, NIC đã tổ chức một loạt các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, như: Diễn đàn Quỹ đầu tư Đổi mới sáng tạo -; Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam; phối hợp với các đối tác như Google, Amazon... để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Hiện NIC đang phối hợp với ADB thực hiện dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (ADB Ventures); phối hợp với USAID tổ chức hoạt động“Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID-WISE)./.