Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2023, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ô tô, xe máy là ngành có tỷ lệ đăng ký vốn FDI lớn nhất trong tháng 1/2023

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01 các năm 2019-2023 (tỷ USD)

Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới có 153 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%.

Ô tô, xe máy là ngành có tỷ lệ đăng ký vốn FDI lớn nhất trong tháng 1/2023

Trong tháng 1/2023, ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất

Trong số 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1/2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%; Irael 60 triệu USD, chiếm 5%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 47,8 triệu USD, chiếm 4%; Hàn Quốc 38,5 triệu USD, chiếm 3,2%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 89 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 306,3 triệu USD, giảm 75,9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn FDI vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 660,8 triệu USD, chiếm 43,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tụt xuống vị trí thứ hai, với 606,4 triệu USD, chiếm 40,1%; các ngành còn lại đạt 244 triệu USD, chiếm 16,2%.

Trong tháng đầu của năm 2023, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 204 lượt với tổng giá trị góp vốn 174,1 triệu USD, giảm 60,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 78 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 150,3 triệu USD và 126 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 23,8 triệu USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 112,3 triệu USD, chiếm 64,5% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 32,1 triệu USD, chiếm 18,4%; ngành còn lại 29,7 triệu USD, chiếm 17,1%.

Ô tô, xe máy là ngành có tỷ lệ đăng ký vốn FDI lớn nhất trong tháng 1/2023
Vốn FDI thực hiện trong tháng 1 các năm 2019-2023 (tỷ USD)

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong tháng 1/2023, ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn FDI thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 122,7 triệu USD, chiếm 9,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 81,7 triệu USD, chiếm 6%./.