(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 06, tháng 02 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Văn Hiệp, Lê Minh Thống

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất