NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC - Trường Đại học Quy Nhơn

VÕ TRỌNG KIÊN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 30, tháng 10/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây