Dịch Covid-19 khiến cho hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị ảnh hưởng

Trong những năm qua, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình luôn được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này được thực hiện thường xuyên và liên tục.

Nhờ vậy, chỉ riêng trong hai năm 2018 và 2019, toàn Tỉnh có 7.542 người lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó, năm 2018 là 3.350 người; năm 2019 là 4.192 người).

Quảng Bình hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tháng 6/2021, tỉnh Quảng Bình có 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, trong năm 2020, do sự xuất hiện và bùng phát của đại dịch Covid-19 ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Số người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài cũng buộc tạm hoãn thời gian xuất cảnh do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong năm 2020, toàn tỉnh chỉ có 2.100 lao động được xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 57,1% kế hoạch năm 2020 và 50,09% so với năm 2019). Người lao động chủ yếu đến làm việc tại các thị trường, như: Nhật Bản (450 lao động), Đài Loan (690 lao động), Malaysia (180 lao động), Hản Quốc (80 lao động)…

Tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 50% kế hoạch năm). Người lao động chủ yếu đi làm việc tại 3 thị trường là: Đài Loan (775 lao động), Hàn Quốc (220 lao động), Nhật Bản (370 lao động); số còn lại đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu, như: Đức, Rumani…

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người lao động trên địa bàn Tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có khoảng 3.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa thể kết thúc, khi trên thế giới hàng loạt quốc gia vẫn đang phải đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Do đó, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Bình phấn đấu có khoảng 3.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ở trong nước, dịch bệnh đã lan ra nhiều tỉnh, thành, nên công tác tuyển lao động mới không thể triển khai rộng rãi. Các thị trường lao động nước ngoài cũng hạn chế tiếp nhận lao động.

Chính vì vậy, trước mắt, Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện hơn cơ chế, chính sách và đưa ra các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người lao động trên địa bàn Tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động - việc làm, nhất là hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Tỉnh để người lao động nắm bắt và thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương chấn chỉnh tình trạng một số doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng, không có giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng lợi dụng sự thiếu thông tin, kém hiểu biết cộng với tâm lý người lao động để thực hiện lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế và mất ổn định về xã hội.

Song song với đó là chú trọng đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn cung lao động có chất lượng; tổ chức các khóa tập huấn định hướng về đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng để tạo nguồn kịp thời cho các doanh nghiệp. Có như vậy, khi dịch bệnh Covid-19 ổn định, người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng sẽ sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu vào các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao và giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại các nước…/.