Mới đây nhất, ngày 01/11/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực - HAUI (LETCO) 50 triệu đồng, do Công ty chuẩn bị nguồn đi lao động tại Hàn Quốc theo thị thực E7 ngành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài bị phạt tiền, Công ty còn bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn 12 tháng. Trước khi hết thời hạn đình chỉ, Công ty LETCO phải báo cáo bằng văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chấn chỉnh hoạt động chuẩn bị nguồn theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt công ty bị phạt vì vi phạm quy định về chuẩn bị nguồn đi lao động tại Hàn Quốc theo thị thực E7
Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực - HAUI (LETCO) bị phạt 50 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn 12 tháng

Trước đó, trong ngày 31/10/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành các quyết định xử phạt Công ty cổ phần Vạn Xuân VIVANXAN, Công ty cổ phần công nghệ cao Phúc Thái đều với mức phạt 60 triệu đồng, vì cùng có hành vi vi phạm là chuẩn bị nguồn đi lao động tại Hàn Quốc theo thị thực E7 ngành đóng tàu khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài bị phạt tiền, cả hai công ty trên còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn 18 tháng. Trước khi hết thời hạn đình chỉ, Công ty cổ phần Vạn Xuân VIVANXAN và Công ty cổ phần công nghệ cao Phúc Thái đều phải báo cáo bằng văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc chấn chỉnh hoạt động chuẩn bị nguồn theo quy định của pháp luật…/.