(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Phan Hồng Hạnh, TS. Trần Thế Sao

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh