(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Nguyễn Anh Lợi

Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn,

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF)