Theo Công văn số 7309/KBNN-QLNQ về thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong năm 2022, mà Kho bạc Nhà nước vừa ban hành, tổng mức phát hành là 400.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam), kỳ hạn phát hành từ 5 năm đến 30 năm.

Phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2022
Loại trái phiếu có kỳ hạn dài lên đến 15 năm có tổng mức phát hành lớn nhất là 40.000 tỷ đồng

Cập nhật của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong quý I/2022 có tổng mức phát hành là 105.000 tỷ đồng. Theo đó, loại trái phiếu có kỳ hạn dài lên đến 15 năm có tổng mức phát hành lớn nhất là 40.000 tỷ đồng, tiếp đến là loại trái phiếu có kỳ hạn 10 năm: 35.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm và 30 năm đều có tổng khối lượng phát hành là 10.000 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành đạt 15,6% kế hoạch quý I/2022 và 4,1% kế hoạch năm 2022. Theo đó, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 7.067 tỷ đồng, 5.250 tỷ đồng, 1.085 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng…/.