Trong cổng cộng 36.897 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ huy động trong tháng 11, Kho bạc Nhà nước huy động được 19.997 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt nam huy động được 15.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng. So với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm với mức giảm từ 0,01-0,06%/năm, riêng kỳ hạn 20 năm, lãi suất có mức tăng 0,03%/năm.

Cụ thể hơn, lãi suất trái phiếu Chính phủ 5 năm rơi về vùng 1,22%/năm, có lẽ là mức thấp nhất so với mặt bằng lãi suất của chính công cụ này kể từ nhiều năm nay. Tình trạng lợi tức trái phiếu chính phủ Việt Nam giảm mạnh cũng tương đồng với nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, trái phiếu kho bạc 10 năm hiện chỉ có lợi suất dưới 0,87%. Tương tự, tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, trái phiếu chính phủ đã trở lại mức lợi suất rất thấp, trái phiếu chính phủ tại Bồ Đào Nha đang ở mức âm. Lãi suất trái phiếu ở mặt bằng rất thấp cho thấy, nền kinh tế đang dư thừa dòng tiền lỏng. Chính phủ, với tư cách là người đi vay, sẽ được hưởng lợi do chịu chi phí lãi vay thấp, nhưng đây cũng là một cảnh báo cho thấy, nền kinh tế thiếu các cơ hội đầu tư hiệu quả khác, để dòng tiền chọn lựa cách sinh lợi tốt hơn.

Lãi suất trái phiếu chính phủ tháng 11

TT

Kỳ hạn
trái phiếu

Số đợt
đấu thầu

Giá trị
gọi thầu (đồng)

Giá trị
đăng ký (đồng)

Giá trị
trúng thầu (đồng)

Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)

Vùng LS trúng thầu (%/Năm)

1

5 Năm

4

6.000.000.000.000

5.041.000.000.000

440.000.000.000

1,21 - 2,9

1,22 - 1,22

2

7 Năm

4

6.000.000.000.000

3.700.000.000.000

0

1,58 - 3,2

0 – 0

3

10 Năm

7

17.250.000.000.000

63.759.000.000.000

14.951.000.000.000

2,39 - 3,6

2,48 - 3,12

4

15 Năm

7

23.500.000.000.000

60.706.000.000.000

18.716.000.000.000

2,59 - 3,75

2,7 - 3,31

5

20 Năm

2

1.500.000.000.000

1.500.000.000.000

500.000.000.000

3,02 - 3,25

3,02 - 3,05

6

30 Năm

2

2.500.000.000.000

3.640.000.000.000

2.290.000.000.000

3,2 - 3,6

3,24 - 3,24

Tổng

26

56.750.000.000.000

138.346.000.000.000

36.897.000.000.000

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tháng 11, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 11.418 tỷ đồng/phiên, tăng 5,1% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos chiếm 31,63% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,46 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, giảm 8,23% về giá trị so với tháng trước.

Khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 678 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 75,8 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7% về giá trị so với tháng trước.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2,96 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của khối này đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng. Tháng 11 nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 659 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ.

Tính đến 30/11/2020, tổng giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng. Các trái phiếu này được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở GDCK Hà Nội./.