27 chính sách mới được cân nhắc kỹ lưỡng và chọn lọc

Phát biểu tại phiên Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nghiệm đối với dự thảo. Về một số ý kiến góp ý thêm, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị quyết này…

Tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh có bước phát triển đột phá
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã đóng góp những ý kiến mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục cùng Thành phố và các bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, kỹ lưỡng ý kiến của các đại biểu

Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết, hầu hết các đại biểu bày tỏ đồng tình, ủng hộ, thống nhất việc ban hành Nghị quyết. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm lớn đối với TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn vừa qua, Thành phố đã nỗ lực và phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Thành phố đang chững lại cả về tốc độ phát triển, cũng như đóng góp trong GDP của cả nước, tính dẫn dắt, lan tỏa cho các vùng xung quanh đang có chiều hướng chững lại, suy giảm. Các vấn đề phát sinh mới của Thành phố như: ách tắc giao thông, ngập úng, các vấn đề đầu tư xã hội... chưa được giải quyết một cách triệt để. Đây là những cản trở, thách thức rất lớn của TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, chính sách mới hướng đến tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt thể chế, vừa phát huy được hết các tiềm năng, lợi thế của Thành phố, vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Bộ trưởng khẳng định, việc ban hành một nghị quyết mới là hết sức cần thiết và cấp bách trong tình hình hiện nay, để giúp cho Thành phố có cơ sở phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhanh hơn nữa, bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới đây, đóng góp lớn hơn cho cả nước.

Tất cả các chính sách đều xoay quanh 3 vấn đề: khơi thông và huy động nguồn lực; phân cấp, phân quyền; cho phép được thực hiện những quy trình, thủ tục rút gọn để thuận lợi và giảm thời gian. Các chính sách được chia thành 4 nhóm: (1) Kế thừa những chính sách đang còn giá trị của Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; (2) Một số cơ chế, chính sách đã áp dụng cho các địa phương; (3) Một số cơ chế, chính sách đang nằm ở các luật trình Quốc hội kỳ này như Luật Đất đai, Luật Nhà ở; (4) Các cơ chế, chính sách mới. Trong đó, quan trọng nhất là 27 chính sách mới được cân nhắc kỹ lưỡng và chọn lọc, nhận được sự đồng thuận cao của TP. Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan.

Tháo gỡ tối đa các rào cản

Có ý kiến cho rằng, cần xây dựng một chính sách để cho Thành phố phát hành trái phiếu quốc tế hay vay một khoản khoảng 20 - 30 tỷ USD để giải quyết toàn bộ vấn đề hạ tầng cốt lõi, quan trọng, chiến lược, đồng bộ cho Thành phố. Từ đó, thiết kế cơ chế đặc thù để thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, để Thành phố bứt phá lên, đóng góp trở lại cho đất nước. Khi đó, chúng ta hoàn toàn có khả năng trả lại khoản tiền đó một cách bình thường, không ảnh hưởng đến các chỉ số. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ quan tâm nghiên cứu ý kiến này trong thời gian tới để có quy định phù hợp.

Tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh có bước phát triển đột phá
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình và có kế hoạch để triển khai thực hiện ngay sau khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết này

Về thời hạn của Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội cho rằng, có thể kéo dài thời hạn trùng với cả thời kỳ quy hoạch cho đến năm 2030. Bộ trưởng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, nếu phù hợp sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để xử lý và tiếp thu ý kiến này.

Cũng theo Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tổ chức thực hiện, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình và có kế hoạch để triển khai thực hiện ngay sau khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết này. Chính phủ cam kết sẽ giám sát và đồng hành, hỗ trợ Thành phố, các bộ, các ngành sẽ tham gia cùng với Thành phố để làm sao đưa Nghị quyết này vào cuộc sống, phát huy được cao nhất và mang lại hiệu quả lớn nhất cho Thành phố.

"Nghị quyết được xây dựng với tinh thần tháo gỡ tối đa các rào cản và cho phép Thành phố được áp dụng những thể chế, chính sách vượt trội nhằm tạo điều kiện cho Thành phố có bước phát triển đột phá, phát huy vai trò là một cực tăng trưởng đầu tàu, dẫn dắt, đóng góp tốt hơn cho phát triển của các vùng kinh tế động lực phía Nam…", Bộ trưởng cho biết./.