Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vân tải, các địa phương đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vân tải lập tuyến “luồng xanh”, xây dựng phần mềm để cấp Giấy nhận diện có mã QR, đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp mã QR cho 36.912 xe ưu tiên. Tuy nhiên, do hệ thống phần mềm liên tục bị tấn công từ sáng ngày 26/7/2021 khiến vẫn còn một số phương tiện chưa được cấp mã QR, ảnh hưởng đến việc một số phương tiện chưa được cấp mã QR có nhu cầu lưu thông phục vụ vận tải hàng hóa thiết yếu.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giao thông vân tải đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện:

Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện (có mã QR) còn hiệu lực, người điều khiển phương tiện có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm), lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát không kiểm tra các phương tiện này khi lưu thông qua chốt theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 1015/TTg-CN, ngày 25/7/2021 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT, ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT- MT, ngày 22/7/2021.

Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp chưa được cấp kịp thời Giấy nhận diện phương tiện (có mã QR), nhưng người điều khiển phương tiện này đã có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) thì lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cho xe lưu thông qua chốt sau khi đã kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

Việc bố trí các chốt kiểm soát được tổ chức thành nhiều điểm, các điểm có khoảng cách và diện tích phù hợp, lực lượng chức năng thực hiện phân loại phương tiện để đưa vào kiểm soát tại từng điểm, không kiểm tra phương tiện trên đường để bảo đảm tuyệt đối không ùn tắc giao thông trên tuyến.

Các đơn vị chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải tại các đầu mối hàng hóa, điểm đi, điểm đến.

Bộ Giao thông vân tải nhấn mạnh, đây là những vấn đề cấp bách, cần có sự đồng thuận của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vân tải liên quan việc tấn công mạng vào phần mềm đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR.

Cụ thể, trong những ngày qua xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng liên tục nhằm vào hệ thống server lưu trữ dữ liệu tại địa chỉ tên miền http://luongxanh.drvn.gov.vn. Hành động tấn công từ chối dịch vụ DDOS vào 2 địa chỉ https://api.anvui.vn/gov/detail-form/ và http://103.160.5.220:8081/detailform/. Các cuộc tấn công xuất phát từ những dải IP động, chưa xác định được đối tượng tấn công và địa điểm tấn công với mục đích phá hoại và làm tê liệt hệ thống.

Không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực đã dán mã QR Code Không kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 với người vận chuyển hàng hoá trong nội tỉnh