MB xác định, năm 2021 tiếp tục vững vị trí TOP 5, phấn đấu TOP 3 các NHTM về chất lượng và hiệu quả, dẫn đầu về số hóa. Trong năm này, Ngân hàng sẽ kiểm soát chặt rủi ro, tăng tính thông minh trong các hệ thống quản trị rủi ro, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc độ xử lý hướng đến mục tiêu TOP 1 về tốc độ phục vụ. MB cũng đặt mục tiêu tăng năng lực bán chéo trong Tập đoàn từ 40% - 50%. Lợi nhuận của các công ty con thuộc MB dự kiến tăng 62% năm 2021, đạt khoảng 2.262 tỷ đồng.

Hạn mức giao dịch qua App của MB đang cao nhất thị trường, lên đến 15 tỷ đồng

Năm 2020, MB tiếp tục tăng trưởng trong điều kiện môi trường kinh doanh chung của nền kinh tế là khó khăn. Doanh thu thuần trong năm tăng 14%, tín dụng tăng 23%. Tổng tài sản hợp nhất đạt 495.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Ngân hàng đạt 10.688 tỷ đồng, vượt 18,9% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế riêng Ngân hàng đạt 9.698 tỷ đồng; tăng 4,4% so với năm ngoái. Tỷ lệ casa vượt 36%, cao nhất đối với MB trong 3 năm qua.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Ngân hàng năm qua là mảng hoạt động ngân hàng số. MB thu hút mới 2 triệu người dùng, đạt 90 triệu giao dịch, gấp 3 lần năm 2019. Đây cũng là năm MB triển khai thành công EKYC định danh khách hàng bằng video qua gương mặt và giọng nói. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã hỗ trợ tăng trưởng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (casa) cho Ngân hàng, đạt 24%.

Hiện nay, hạn mức giao dịch qua App của MB đang cao nhất thị trường, lên đến 15 tỷ đồng, nếu khách hàng sử dụng Digital OTP của Ngân hàng.

Liên quan đến đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, MB đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó, Ngân hàng có 5 đợt giảm lãi suất với số tiền doanh thu trích ra để hỗ trợ Covid-19 là khoảng 2.000 tỷ, hỗ trợ kịp thời hơn 105.000 khách hàng có dư nợ hơn 75.000 tỷ đồng được giảm lãi suất với mức giảm từ 0.5% đến 1.5%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, dưới 1%. Trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện đầy đủ nhằm phòng ngừa những tác động của dịch bệnh. Tỷ lệ bao phủ dự phòng/nợ xấu ở mức 160%.

Với nền tảng quản trị vững vàng và tăng trưởng tích cực, năm 2020, MB ghi danh trong TOP 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500 của Vietnam Report và được nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế./.