Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương trong đầu tư xây dựng cảng hàng không
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp với 15 tỉnh, thành phố có nhu cầu nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới cảng hàng không

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, từ kết quả nghiên cứu quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã xây dựng 6 tiêu chí chính (22 tiêu chí chi tiết) để đánh giá, bổ sung cảng hàng không mới. Theo đó, thời kỳ 2021-2030 dự kiến bao gồm 28 cảng hàng không (14 cảng hàng không quốc tế, 14 cảng hàng không quốc nội), tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm 31 cảng hàng không (14 cảng hàng không quốc tế, 17 cảng hàng không quốc nội).

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, việc huy động các nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng hàng không hiện hữu có khó khăn, vì hiện tài sản kết cấu hạ tầng cảng hàng không do nhiều đơn vị quản lý. Việc chuyển giao tài sản cho một đơn vị quản lý, để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP rất khó khăn.

“Thể chế chính sách về sử dụng tài sản của Nhà nước tham gia dự án đầu tư cảng hàng không theo hình thức PPP chưa thực sự rõ.”, ông Tuấn cho biết.

Đối với việc đầu tư cảng hàng không mới, có vốn đầu tư lớn, trong khi hầu hết các cảng hàng không có quy mô công suất nhỏ, doanh thu thấp nên phương án tài chính BOT thường có tính khả thi không cao, thời gian hoàn vốn dài (khoảng 47-50 năm). Vì vậy, để hấp dẫn nhà đầu tư, cần có sự hỗ trợ vốn phù hợp của Nhà nước (Trung ương và địa phương) trong giai đoạn đầu tư và thậm chí cả trong giai đoạn khai thác.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, đầu tư xây dựng cảng hàng không sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Do vậy, việc nâng cấp, mở rộng, xây dựng sân bay là rất cần thiết đối với các địa phương.

Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương trong đầu tư xây dựng cảng hàng không
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương trong trong đầu tư xây dựng cảng hàng không

“Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã phân cấp, phân quyền cho các địa phương để chủ động hơn trong đầu tư xây dựng cảng hàng không và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng”, Phó Thủ tướng cho biết.

Tuy nhiên, các thủ tục đầu tư còn chồng chéo, rườm rà. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chủ động. Do vậy, việc huy động nguồn lực xã hội hóa vào lĩnh vực đầu tư cảng hàng không còn chậm.

“Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn nữa cho các địa phương, từ khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, tới khâu kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cảng hàng không.”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với 15 tỉnh, thành phố có nhu cầu nâng cấp, mở rộng, đầu tư sân bay rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương lập dự án đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát lại một lần nữa để kịp thời điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, bảo đảm quy mô phù hợp./.